Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie w związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego można składać już od dnia 01 lipca 2019r. drogą elektroniczną za pośrednictwem:

Natomiast od 01 sierpnia 2019r. wnioski można będzie składać w wersji papierowej.

Przypominamy, że okres zasiłkowy 2018/2019 kończy się dla świadczeń rodzinnych 31 października 2019r. Należy zatem najpóźniej do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu zasiłkowego / tj. do dnia 30 listopada /, złożyć wniosek na zasiłek rodzinny, aby nie stracić jego ciągłości.

Informujemy, że kryterium dochodowe, oraz wysokość świadczeń nie uległa zmianie i obowiązuje z okresu zasiłkowego 2018/2019.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu na okres zasiłkowy 2019/2020 pod uwagę będą brane dochody osiągnięte w roku 2018.

Wnioskodawcom, którym uległa zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa proponujemy by wnioski składali osobiście, ponieważ osoba przyjmująca wniosek dokładnie poinformuje jakie w danej sytuacji należy dołączyć dokumenty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2019/2020 złoży kompletny wniosek w okresie od 01 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie do 30 listopada 2019r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2019/2020 złoży kompletny wniosek w okresie od 01 września 2019r. do 31 października 2019r. ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje w terminie do 31 grudnia 2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania z poszczególnych świadczeń udzielane są bezpośrednio przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod numerem telefonu 34/ 355-60-75.

Wnioski można pobrać z naszej strony internetowej lub osobiście od dnia 15 lipca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Seceminie ul. Ogrodowa 1, 29-145 Secemin.