Świadczenie z Programu Dobry Start to 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start przysługuje:

  • rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych raz w roku na dziecko;

  • osobom uczącym się raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,

Wniosek o świadczenie dobry start podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu "Rodzina 500+"- można składać on-line od 1 lipca przez portal Emp@tia (https://empatia.mrpips.gov.pl/) lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej).

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

Załączniki:
Pobierz (Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.pdf)Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.pdf[ ]281 Kb01.07.2019 13:47